Az Egészségügyi Világszervezet frissített szellőztetési iránymutatásai és megváltozott hangsúly a COVID19 vírus terjedésének meggátolására

May 6, 2021 – 6 Min

 

 Comfort 52 levegőfertőtlenítő készülék

                   

Összegzés

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) frissítette weboldalát, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a Covid-vírus belélegzett levegőben lévő cseppekből (aeroszolokból) történő átvitelére, nem pedig a szennyezett felületek érintésén keresztül. Konkrét információkkal is szolgált arról, hogy mi számít jó szellőztetési aránynak az egészségügyi, a nem lakossági és a lakossági szektorban.

Üdvözöljük ezeket a WHO-frissítéseket, mivel ezek az információk jobban egyértelművé teszik azokat, akik kockázatcsökkentési stratégiákat vezetnek be, és mivel az új frissítések megerősítik azokat az információkat, amelyeket ügyfeleinknek az elmúlt 12 hónap során nyújtottunk.

Visszatekintve a korábbi ajánlásokra

2020-ban az egyik legvitatottabb Covid-járvány problémája az volt, hogy a WHO és az Egyesült Államok Betegségellenőrzési Központja (CDC) vonakodott felismerni, hogy a Covid légi úton terjedő betegség. A 239 tudós által 2020. július 6-án írt, nagy nyilvánosságot kapott nyílt levél ellenére a WHO és az Egyesült Államok CDC csak formálisan ismerte el, hogy a betegség 2020 októberének végén terjedt el a levegőben.

Ez a késedelem félreirányított közpolitikához vezetett, ahol a hangsúly a felületi (azaz olyan felületeken, mint a bútorokon, ruhákon és ajtókilincseken) keresztül történő átvitel csökkentésére irányult, nem pedig a nagy fertőzött cseppek és kisebb aeroszolok belélegzéséből származó fertőzés megelőzésére. Példaként említhetjük, hogy 2020 nagy részében az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Igazgatósága (HSE) webhelye külön oldalakat szentelt a felületek tisztításáról, mindössze két bekezdéssel a szellőztetésről.

Amikor a WHO hivatalosan felismerte, hogy a Covid légi úton terjedő betegség, megváltoztatta az irányt, és azonnal javasolta a helyiségek fokozott szellőztetését, hogy csökkentse a levegőben lévő fertőzött részecskék koncentrációját. 5 perces videó ajánlott mechanikus szellőztetéshez vagy ajtók és ablakok nyitásához, figyelembe véve a helyiség méretét, a foglaltságot és a helyiségben végzett tevékenységeket. Összefoglalták, hogy óránként 6 levegőcsere (ACH**) szellőztetést kell elérni (i), és ahol ez nem lehetséges mechanikus szellőztetéssel és ablaknyitással, ott HEPA légtisztító egységet kell alkalmazni.

Abban az időben a 6 ACH** irányelv homályosnak és túl pontatlannak tűnt, mivel a tudományos kutatások kimutatták, hogy a különböző foglaltsági ráták, a helyiséghasználat és a helyiség mérete jelentősen befolyásolta az átviteli sebességet.

Frissített irányelvek

A WHO webhelye ma nagyon eltérő hangsúlyt fektet arra, hogy a Covid hogyan terjed az emberek között, és frissített ajánlásokat is tartalmaz a kockázatcsökkentésre/szellőztetésre vonatkozóan.

Először is, a stressz mindenekelőtt a levegőben, és nem a felületi átvitelen van, amelyet ehelyett lekicsinyeltek. Ez összhangban van a CDC legújabb kutatási tanulmányával, amely azt sugallja, hogy a felületi átvitel nagyon alacsony, és csak 1 a 10 000-hez való valószínűséggel. Ez a hangsúly a levegőben történő átvitelre fontos, és összhangban van a HSE webhelyével, amely immár 8 oldalt tartalmaz a szellőztetésről, valamint az immár informatívabb US CDC webhelyről.

Másodszor, a WHO frissítette szellőztetési ajánlásait, és konkrétabb tanácsokat ad a szellőztetésről három különböző épületkategóriában:

1. Egészségügy

60 liter/s szellőztetési sebességet kell elérni betegenként (l/s/sz*). Ha aeroszol generáló( levegőben csepp terjedés) eljárásra kerül sor, például a fogászatban, akkor vagy 160 l/s/sz* vagy 12 ACH** javasolt, ami nem túlságosan eltér az Egyesült Királyság fogászati főtisztviselőinek útmutatásától. A WHO a gépi szellőztetést (friss külső levegő bevezetését) javasolja, és a meglévő levegő keringtetésének mellőzését. Ahol a gépi szellőztetés nem lehetséges, ott keresztszellőztetés javasolt, ennek hiányában pedig a WHO HEPA légtisztítók használatát javasolja a levegő tisztítására.

2. Nem lakossági

Személyenként 10 liter/másodperc (l/s/sz *) szellőzési sebességet kell elérni. Ez megegyezik azokkal az ajánlásokkal, amelyeket márciusban tettünk közzé a SAGE/HSE-vel folytatott kommunikációnk során, és összhangban van az Egyesült Királyság új építési szabályozásával (de jóval magasabb, mint például az USA ASHRAE építési ajánlásai, ahol csak 3-5 l/s/sz*  általában javasolt). Az egészségügyi szektorhoz hasonlóan a WHO a gépi lélegeztetést (de a meglévő levegő recirkulációját nem) és lehetőség szerint keresztlélegeztetést javasol, ennek hiányában pedig légtisztítók használatát. A WHO azt is javasolja, hogy légtisztítót alkalmazzanak a minimális 10 l/s/sz*  követelmény és a meglévő szellőztetés közötti rés megszüntetésére. Ezt tanácsoljuk ügyfeleinknek, miután egyértelmű bizonyítékok támasztják alá, hogy a központi HVAC-rendszerek párhuzamosan működnek. kumulatív ACH** arányok (azaz HVAC Ventilation ACH + Air Purification ACH = Teljes szállított ACH).

3. Lakossági

Ugyanez a 10 l/s/sz*  szellőztetés javasolt azokban a lakóépületekben, ahol karanténban vagy elszigetelten tartózkodnak emberek. Keresztszellőztetést kell alkalmazni, ennek hiányában a WHO légtisztítókat ajánl.

Ami hiányzik a WHO irányelveiből:

A frissített útmutató azonban felvet két olyan kérdést, amelyek szembetűnőek a többi kormányzati ajánlással szemben

1. Nem vesszük figyelembe a szoba lakóinak viselkedését. Annak ellenére, hogy kiemeli, hogy egy helyiség használata megváltoztathatja a fertőzés kockázatát, a WHO szabványos 10 l/s/sz*   minimum ajánlást ír elő. A kutatások azt mutatják, hogy az edzés során az aeroszol kibocsátás 10-100-kal magasabb lehet, mint a normál légzés, ezért a helyiség szellőzésének tükröznie kell ezt a növekedést (ezért javasoljuk, hogy például az edzőtermek legalább 30 l/s/ p l/m/sz*).

2. Míg a WHO HEPA szűrőket ajánl a HVAC és hordozható gépekbe, tervező szakembereink a telepített vagy mozgatható UV-C levegő fertőtlenítő gépekbe csak könnyen tisztítható porszűrőket alkalmaz a maximális UV-C hatás biztosításához.. Egyetértve azokkal a kutatásokkal hogy a HEPA szűrők alkalmazási területei széleskörűek és hasznosak, de az UV-C gépeknél a telítődés folyamatában jelentősen csökkentik a ventilátor teljesítményt, ezen keresztül a hatásfok csökkenését. Az eltömődött vagy nem időben cserélt HEPA szűrükben felgyülemlett kórokozók és nagymennyiségű por szennyeződések a helyiségben további egészség veszélyt jelenthetnek. A HEPA szűrők megváltoztatják a levegő beáramlását a központi levegő rendszerekbe (HVAC) vagy hordozható légtisztítóknál az egészségügyi szektorban, addig a nem lakossági és lakossági szektorban a WHO a gyengébb minőségű MERV14 szűrőket javasol. A MERV14 szűrők csak a 0,3-1,0 mikronos részecskék 75 és 84%-át fogják fel (ami a Covid területe), míg a HEPA H13 szűrők a 0,3 mikronos részecskék 99,97%-át (ami a legáthatolóbb, és ezért a legnehezebben rögzíthető részecskeméret) , MPPS). Ez a gyengébb minőségű MERV14 ajánlás furcsának tűnik, de valószínűleg annak a ténynek köszönhető, hogy a levegőt nehezebb átengedni egy finomabb HEPA-szűrőn, és ennek eredményeként sok HVAC-rendszer nem tudja kezelni a HEPA-szűrőket. A SAGE bizottság és az EBK csak HEPA szűrővel ellátott hordozható szűrőegységeket ajánl.

Következtetések:

Üdvözöljük, hogy a WHO nagyobb hangsúlyt fektet a levegőben történő terjedésre, mint a felületi kórokozók terjedésére. Ez összhangban van a régóta rendelkezésre álló tudományos kutatásokkal, és kapcsolódik a korábbi koronavírus-járványokhoz (SARS és MERS). Ennek lehetővé kell tennie az emberek számára, hogy előnyben részesítsék a valóban hatékony kockázatcsökkentő stratégiákat, és motiválják a megfelelő magatartást az átvitel korlátozására, pl. szellőztetés, levegőtisztítás, maszkok és biztonságos távolságtartás a túlbuzgó felülettisztítás helyett.

Ezenkívül hasznos, ha a WHO meghatározta, mi számít jó szellőzésnek az épületeken belül, a túlzottan leegyszerűsített 6 ACH** (levegő csere óránként)ajánlásról egy olyanra, amely figyelembe veszi a foglaltságot és az épület típusát (egészségügyi vs. nem lakossági). A szellőztetési irányelvek összhangban vannak a SAGE és az HSE által néhány hónapja kiemelt minimummal, ami ismét segít az embereknek megérteni, mi a jó kockázatcsökkentési stratégia. Ennek ellenére erős indoka van annak, hogy a helyiségben tartózkodók tevékenységét is beépítsék az egyenletbe, valamint a gyengébb minőségű MERV14 szűrés helyett HEPA 13/14 szűrőket használjunk.

Megjegyzések:

1. Levegőcsere óránként. A szellőző légáramlási sebessége (m³/óra) osztva a helyiség térfogatával. Megmutatja, hogy a helyiség levegőmennyiségéhez képest 1 óra alatt mennyi kültéri levegőt vezetnek be egy helyiségbe, vagy mennyi levegőt tisztítanak meg 1 óra alatt a helyiség levegőmennyiségéhez képest. Például, ha egy légtisztító 300 m³ levegőt szűr meg egy óra alatt egy 100 m³-es helyiségben, akkor a javasolt 3 ACH** érhető el.

2. Keresztszellőztetés ott történik, ahol a tér mindkét oldalán szellőzőnyílások vannak. A levegő az épület/szoba egyik oldalára áramlik, a másik oldalon pedig kifelé, például egy ablakon vagy ajtón keresztül. A keresztszellőztetést általában a be-átáramló szélmozgás hajtja.

* l/s/sz =  liter/másodperc – személyenként

**ACH= levegő csere óránként


                                                a, egyoldalú ventiláció                                                                        b, keresztirányú ventiláció